Въведение в AutoLISP

безплатен урок със следното съдържание:

1. Какво е AutoLISP?
2. Атоми в AutoLISP
3. Типове данни в AutoLISP.
4. Изпълнение на AutoLISP кодове в команден режим
5. Създаване и ползване на AutoLISP програми
6. Глобални и локални променливи
 Въпроси и задачи:


1. Какво е AutoLISP?

    AutoLISP e програмен език, който позволява да модифицирате AutoCAD според вашите уникални изисквания. AutoLISP сe явява един от диалектите на езика от високо ниво LISP. Програмите на AutoLISP се създават с помощта на обикновен текстов редактор, след което се тестват като се заредят в AutoCAD и се стартират. AutoLISP е език от типа на интерпретаторите (преобразува изходния текст или програма в машинен код по време на изпълнението и). При AutoCAD интерпретатора е вграден. С появата на AutoCAD14 AutoLISP беше доразвит като бяха добавени много нови команди и възможност за компилиране на програмите, "едитор" за въвеждане, редактиране и тестване на програмните кодове и др.. Така създадената нова версия VisualLISP for AutoCAD за AutoCAD14 може да се изтегли от интернет а в AutoCAD2000 тя е вградена. Програмите създадени на AutoLISP (VisualLISP) могат да се използват за автоматизиране на широк набор отекчителни, постоянно повтарящи се дейности или за увеличаване функционалноста на AutoCAD.

 

 


ivan_chavdarov@dir.bg © Всички права запазени. 1999-2021