AutoLisp и VisualLisp - уроци

I част - Работа с AutoCAD 2000

II част - AutoCAD - 3D

III част - Допълнителни възможности на AutoCAD

IV част - Програмиране в AutoCAD среда

V част - AutoLISP за напреднали

 

 IV част

Програмиране в AutoCAD среда

1.

Файлове със сценарии. Слайдове и библиотеки от слайдове.

2 учебни часа

2.

Въведение в AutoLISP.

1 учебни часа

3.

AutoLISP - програми, изчисления и управление.

1 учебeн час

4.

Манипулиране със списъци в AutoLISP.

2 учебни часа

5.

Математични и геометрични функции в AutoLISP.

1 учебeн час

6.

Потребителско взаимодействие с AutoLISP.

1 учебeн час

7.

Отваряне на външен файл. Четене и запис на данни, намиращи се във външен файл.

1 учебeн час

8.

Техники за отстраняване на грешки (debug).

2 учебни часа

9.

Разклонения и логически функции в AutoLISP.

1 учебeн час

10.

Интелигентно програмиране с AutoLISP.

2 учебни часа

Общо за IV част - 14 учебни часа.

[back to top]

 

 V част

AutoLISP за напреднали

1.

Техника на програмиране в AutoLISP.

1 учебeн час

2.

Системни променливи и взаимодействието на AutoLISP с тях.

1 учебeн час

3.

Диалогови прозорци. Създаване на DCL файлове.

1 учебeн час

4.

Управление на диалоговите прозорци. Програми с диалогови прозорци.

1 учебeн час

5.

Създаване на файлове с менюта, зареждане и стартиране на приложения от падащи менюта.

1 учебeн час

6. Въведение в езика DIESEL – Direct Interpretively Evaluated String Expression Language. Език за писане на макроси, който се ползва предимно при задаване на логически връзки и работа със системните променливи в падащите менюта. Възможно е ползването му в команден ред и съвместно с AutoLISP, VBA и ARX. 1 учебeн час

7.

Избор на чертожни обекти в AutoLISP.

1 учебeн час

8.

Манипулиране с базите от чертожни данни в AutoLISP.

1 учебeн час

9.

Комплексни обекти в AutoCAD (блокове и полилинии).

2 учебни часа

10.

Анонимни блокове.

1 учебeн час

11.

Извличане на данни от чертежите с помощта на AutoLISP.

1 учебeн час

12.

Още техники на програмиране.

2 учебни часа

13.

Visual LISP. Новите инструменти в Visual LISP за AutoCAD които олесняват писането на AutoLISP програми.

1 учебeн час

14. Компилиране на LISP програми 1 учебeн час
15. Новите функции на Visual LISP for AutoCAD. 1 учебeн час

Общо за V част - 17 учебни часа.

[back to top]

 


ivan_chavdarov@dir.bg © Всички права запазени. 1999-2021