AutoLisp и VisualLisp - възможности

Програмиране в AutoCAD среда

Файлове със сценарии. Слайдове и библиотеки от слайдове. Въведение в AutoLISP. AutoLISP - програми, изчисления и управление. Манипулиране със списъци в AutoLISP. Математични и геометрични функции в AutoLISP. Потребителско взаимодействие с AutoLISP. Отваряне на външен файл. Четене и запис на данни, намиращи се във външен файл. Техники за отстраняване на грешки (debug). Разклонения и логически функции в AutoLISP. Интелигентно програмиране с AutoLISP.

AutoLISP за напреднали

Техника на програмиране в AutoLISP. Системни променливи и взаимодействието на AutoLISP с тях. Диалогови прозорци. Създаване на DCL файлове. Управление на диалоговите прозорци. Програми с диалогови прозорци. Създаване на файлове с менюта, зареждане и стартиране на приложения от падащи менюта. Въведение в езика DIESEL. Избор на чертожни обекти в AutoLISP. Манипулиране с базите от чертожни данни в AutoLISP. Комплексни обекти в AutoCAD (блокове и полилинии).
Анонимни блокове. Извличане на данни от чертежите с помощта на AutoLISP.
Още техники на програмиране. Visual LISP. Новите инструменти в Visual LISP за AutoCAD които олесняват писането на AutoLISP програми. Компилиране на LISP програми. Новите функции на Visual LISP for AutoCAD.

безплатен урок по AutoLISP:

 

[back to top]

 


ivan_chavdarov@dir.bg © Всички права запазени. 1999-2021