Използване на скриптове в AutoCAD среда

В AutoCAD се предлагат редица възможности за създаване на програми. За автоматизиране на повтарящи се действия може да се ползват скрипт файлове.

Файлове със сценарии. Слайдове и библиотеки от слайдове - безплатен урок със следното съдържание:

 

1. Файлове със сценарии.
1.1. Използване на файлове със сценарии за автоматична конфигурация на работната среда.
1.2. Използване на файлове със сценарий при внедряване на блокове.
1.3. Използване на файлове със сценарии при внедряване на препратки.
1.4. Автоматизиране на командите.
1.5. Използване на сценарии за зареждане на програми на AutoLISP.
2. Слайдове (диапозитиви)  и библиотеки от слайдове.
3. Използване на  слайдове и файлове със сценарии за създаване на презентации.
4. Възможности за програмиране в AutoCAD среда.
Въпроси и задачи:

 

Предлагам някои елементарни скриптове.

За да стартирате скрипт, трябва да напишете в команден ред: "SCRIPT" и да натиснете ENTER. След което изберете скрипта, това е всичко. Можете да създадете собствени бутони, от които да стартирате скриптовете си. Необходимо е в дефиницията на бутона, реда за макроси да напишете: ^C^C(command "script" "име_на скрипта"). Самия скрипт файл трябва да се намира в директория, която се поддържа.

   i-block.scr (1KB) - вмъква чертеж като блок - първо прочети и редактирай скрипта с път и файл, който съществува на текущия компютър.

   circle6.scr (1KB) - чертае окръжност с център (10,10) и радиус 6

   F1.scr (1KB) - чертае два цилиндъра и изважда от единия другия.

   F2.scr (1KB) - внимание този скрипт работи само след изпълнение на F1.scr ! Чертае цилиндър с спираловиден прорез получен от друг цилиндър. Имитира нещо като фрезова операция. От по големия цилиндър се изважда по-малкия, след това малкия се начертава завъртян на стъпка и преместен вертикално на друга стъпка. Отново се извършва изваждане на малкия и това продължава в безкраен цикъл. За да прекратите цикъла натиснете ESC.

   ISO.scr (1KB) - Установява системната променлива isolines 25 и включва рендер.

   Lay-n.scr (1KB) - Създаване на нов слой.

Ако желаете един скрипт да се изпълнява в няколко файла можете да ползвате командата "SCRIPTPRO" (Само за версии след ACAD2000).

 


ivan_chavdarov@dir.bg © Всички права запазени. 1999-2021